Afbeelding: Jurgen Appelo (www.noop.nl)

Afbeelding: Jurgen Appelo (www.noop.nl)

De video onderaan dit bericht gaat over Monica Rankin, geschiedenisprof aan de University of Dallas, die haar colleges interactiever maakt met Twitter. Hij dateert al uit 2009 (en in edtech-land is dat een eeuwigheid geleden), maar is, gezien de populariteit van de microblogdienst, nog steeds actueel.

In de video komen de verschillende voordelen van het gebruik van Twitter als backchannel in de les aan bod:

  • veel meer studenten kunnen aan het woord komen, ook zij die wat verlegener zijn;
  • de studenten zijn, door de limiet van 140 tekens per bericht, verplicht na te denken over de essentie van wat ze willen zeggen;
  • het maakt verschillende vormen van onderwijs-op-afstand mogelijk;

Eén uitspraak van professor Raskin op het einde van de video willen we er nog even uitlichten: “Messy doesn’t necessarily mean that it’s going to be bad.” Of: durf de controle uit handen te geven…

(Afbeelding: “Twitter icon″ door Jurgen Appelo (licentie: CC BY 2.0))