ChallengesOnderwijsinnovatie is hot. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat heel wat technologie-CEO’s dezer dagen nieuwe scholen (met elk hun eigen visie) oprichten in Silicon Valley, het is ook te merken aan de vele wedstrijden die het onderwijs via crowdsourcing proberen te vernieuwen.

De wedstrijd die wellicht het meest tot de verbeelding spreekt, is XQ: The Super School Project, “a national movement to reimagine high schools”. Momenteel kunnen deelnemers ideeën ontwikkelen voor de toekomst van de Amerikaanse middelbare scholen. Na afloop van de wedstrijd wordt een budget van 50 miljoen dollar (!) verdeeld over minstens vijf scholen, die daarmee in vijf jaar tijd echte Super Schools kunnen bouwen.

Iets dichter bij huis is er de Innoversity Challenge van de UGent, waarbij alle studenten en personeelsleden innovatieve ideeën rond de digitalisering van onderwijs kunnen delen. Drie tot vijf winnende ideeën zullen vanaf volgend academiejaar van start gaan als proefproject aan de universiteit.

Ondanks het feit dat beide wedstrijden relatief gesloten zijn – XQ is enkel voor Amerika en de Innoversity Challenge enkel voor UGent’ers – kijken we toch uit naar de resultaten, die hopelijk ook de rest van de onderwijswereld kunnen inspireren.